Kolloverksamhet

Kollo FF – för fart och äventyr tillsammans

Föreningen erbjuder helgkollo för barn 9-14 år som har ADHD och/eller autismliknande funktionsnedsättning. Kollot som har tema idrott och rörelse genomförs 4 gånger per termin och erbjuder olika fysiska aktiviteter, blandat med socialt umgänge och avkoppling. Sedan vi startade har vi prövat aktiviteter såsom:
– Bordstennis
– Koll på boll
– Höghöjdsbana
– Klättring
– Fäktning

Ingen ansökan om insats enligt LSS behövs och kostnaden för barnet är endast medlemskap i föreningen på 200 kr/år.

Verksamheten pågår från fredag eftermiddag till söndag eftermiddag. Vi erbjuder inte dagkollo och inga vårdnadshavare eller assistenter deltar på vårt kollo, därför är det viktigt att barnet känner sig trygg med att sova borta 2 nätter.

Vi har tyvärr inget sommarkollo.

Målgrupp

Barn 9-14 år som har ADHD och/eller autismliknande funktionsnedsättning. Vi har i dagsläget 2 kollogrupper med 10 barn i varje grupp. På sikt vill vi skapa fler grupper så att fler barn och unga kan ta del av verksamheten samt även skapa grupper för äldre tonåringar. Av praktiska skäl vänder vi oss i första hand till barn boendes i Stockholmsområdet.

Kollogård

Vår kolloverksamhet kommer att hållas på Skatboets lägergård som ligger på Värmdö. För boendes i Stockholm sker gemensam transport till/från Skatboet.

Kommande Kollo

Våren 2022 kommer vi att arrangera helgkollo med två olika barngrupper med 3 kollohelger vardera:

Grupp 1:

11-13 feb 
11-13 mars 
8-10 april 

Grupp 2: 

18-20 feb 
18-20 mars 
22-24 april


Låter det här som något för dig?