Kolloverksamhet

Kollo FF – för fart och äventyr tillsammans

Föreningen erbjuder helgkollo för barn 9-14 år som har ADHD och/eller autismliknande funktionsnedsättning. Kollot som har tema idrott och rörelse genomförs 4 gånger per termin och erbjuder olika fysiska aktiviteter, blandat med socialt umgänge och avkoppling.

Ingen ansökan om insats enligt LSS behövs och kostnaden för barnet är endast medlemskap i föreningen på 200 kr/år.

Målgrupp

Barn 9-14 år som har ADHD och/eller autismliknande funktionsnedsättning. 10 deltagare kommer att erbjudas en plats på helgkollo första året. På sikt vill vi skapa fler grupper så att fler barn och unga kan ta del av verksamheten samt även skapa grupper för äldre tonåringar. 

Kollogård

Vår kolloverksamhet kommer att hållas på Skatboets lägergård som ligger på Värmdö. För boendes i Stockholm sker gemensam transport till/från Skatboet.

Kommande Kollo

Våren 2021 kommer vi att arrangera helgkollo dessa helger:
19-21:a mars
16-18:e april
28-30:e maj

Tanken är att det är samma grupp med barn som ska medverka vid alla tillfällen.

Låter det här som något för dig?