Kolloverksamhet

Kollo FF – för fart och äventyr tillsammans

Föreningen erbjuder dag- eller helgkollo för barn 9-14 år som har ADHD och/eller autismliknande funktionsnedsättning. Kollot som har tema idrott och rörelse genomförs 4 gånger per termin och erbjuder olika fysiska aktiviteter, blandat med socialt umgänge och avkoppling. Sedan vi startade har vi prövat aktiviteter såsom:
– Bordstennis
– Koll på boll
– Höghöjdsbana
– Klättring
– Fäktning

Ingen ansökan om insats enligt LSS behövs och kostnaden för barnet är endast medlemskap i föreningen på 200 kr/år.

I de fall helgkollo erbjuds pågår verksamheten från fredag eftermiddag till söndag eftermiddag. Medan dagkollo endast sker på lördagen. Inga vårdnadshavare eller assistenter deltar på vårt kollo, och vad gäller helgkollot är det viktigt att barnet känner sig trygg med att sova borta 2 nätter.

Vi har tyvärr inget sommarkollo.

Målgrupp

Barn 9-14 år som har ADHD och/eller autismliknande funktionsnedsättning. Vi har i dagsläget 2 kollogrupper med 10 barn i varje grupp. På sikt vill vi skapa fler grupper så att fler barn och unga kan ta del av verksamheten samt även skapa grupper för äldre tonåringar. Av praktiska skäl vänder vi oss i första hand till barn boendes i Stockholmsområdet.

Kollogård

Vår helgkolloverksamhet hålls på lägergården Skatboet som ligger på Värmdö. För boendes i Stockholm sker gemensam transport till/från Skatboet.

Kommande Kollo

Hösten 2022 kommer vi att arrangera dagskollo för 2 olika barngrupper. Följande datum är aktuella:

Grupp 1:

Lördag 10/9

Lördag 8/10

Lördag 5/11

Lördag 3/12

Grupp 2: 

Lördag 17/9

Lördag 15/10

Lördag 12/11

Lördag 17/12


Låter det här som något för dig?