Välkommen till Kollo Full Fart!

Verksamhet

Kollo Full Fart är en ideell förening som syftar till att inspirera barn mellan 9-14 år med ADHD och/eller autismliknande funktionsnedsättning till motion och rörelse, för att främja fysisk, psykisk och social hälsa. Verksamheten erbjuder helgkollo (fredag eftermiddag-söndag eftermiddag) för målgruppen fyra gånger per termin där olika fysiska aktiviteter erbjuds, blandat med socialt umgänge och avkoppling.

Strukturen på respektive helg är densamma medan aktiviteterna varierar. En tydlig och konsekvent struktur skapar trygghet och tydliga förväntningar hos målgruppen. Projektet syftar även till att skapa relationer deltagarna emellan och främja socialt umgänge. Vidare är även helgkollot en möjlighet för deltagarna att komma iväg för miljöombyte och få en paus från vardagen och avlastning för deltagarnas vårdnadshavare/familj. Förhoppningen är att helgkollot ska fungera som en språngbräda för deltagaren vad gäller fysisk aktivitet och sociala relationer – och att dessa delar på sikt ska vara en naturlig del av deltagarnas vardag.

Du kan stötta föreningens arbete genom att bidra med valfri summa till vår insamling genom ADHD-fonden som du hittar här

Läs mer under länken Kolloverksamhet


Främja hälsa

Minska skillnaderna i hälsa och motarbeta utanförskap, Främja fysisk, psykisk och social hälsa samt bidra till en meningsfull och varierad fritid 

Öka självkänslan

Deltagarna ska känna sig trygga och våga testa nya saker och det ska stärka deltagarnas självförtroende och självkänsla

Fysisk aktivitet

Deltagarna ska känna sig inspirerade och motiverade att testa på olika fysiska aktiviteter, med förhoppning att hitta aktiviteter som kan integreras i deras vardag t.ex. deltagande i en idrottsförening 

Sociala relationer

Främja sociala relationer deltagarna emellan. Alla deltagare ges möjlighet att delta utifrån sina förutsättningar, känna engagemang och påverkan, och därmed vilja återkomma till helgkollo 

Vill du veta mer?