Frågor & svar

Här hittar du svar på några vanliga frågor. Om du har en fråga som du inte hittar svaret på är du varmt välkommen att maila oss på [email protected]

Har ni sommarkollo?
Nej tyvärr inte. Vi bedriver verksamhet september-december och februari-maj.

Mitt barn har aldrig sovit borta förut och jag undrar därför om jag som förälder eller barnets assistent kan följa med på kollo eller hämta barnet över natten? 
Nej tyvärr är det inte möjligt, vid helgkollo erbjuder vi bara verksamhet med övernattning och vill att barnet ska känna sig tillräckligt trygg för att klara av att sova borta utan förälder/assistent. 

Mitt barn är under utredning för en diagnos, kan vi ansöka till Kollo Full Fart? 
Ja det går bra att ansöka även om barnet inte har fått en diagnos.

Behöver jag ansöka om LSS-insats från min hemkommun för att få en plats på Kollo Full Fart? 
Om du har rätt till insatser enligt LSS ska du ansöka via din hemkommun för att få en plats, mejla oss så hjälper vi dig att navigera rätt. Om du inte har rätt till insatser enligt LSS kan du mejla oss så ställer vi dig i kö för vår kolloverksamhet.  Se mer under Anmälan.

Vilka krav finns för att få delta på Kollo Full Fart?
Vi vänder oss till barn boendes i Stockholmsområdet som är 9-14 år och har eller utred för autism, adhd eller liknande funktionsnedsättning. Barnet ska ha ett behov av att delta i en anpassad verksamhet. Det är viktigt att barnet själv känner sig motiverad att delta på kollo. Barnet måste också våga sova hemifrån 2 nätter. Barnet förutsätts delta under alla 4 tillfällen under en termin. Eftersom att Kollo Full Fart har idrottsinriktning vill vi att barnet är öppen för att testa på olika idrotter. Barnet ska kunna delta i en grupp med 9 andra barn och 5 vuxna. När ni ansöker till Kollo Full Fart kommer ni att bli kontaktade för att vi ska få veta mer om barnet och se om vi kan bemöta hens behov och därmed erbjuda en plats på kollo. 

Struktur är viktigt för mitt barn, hur jobbar ni med detta?
Varje dag har vi samling då vi går igenom vad vi ska göra under dagen, vad man ska ta med sig när vi ska på utflykt osv. Vi använder oss av bilder för att tydliggöra. Upplägget på helgkollo har en tydlig och återkommande struktur så att deltagarna ska känna igen sig i verksamheten även om aktiviteterna som vi gör varierar.

Vilken yrkesbakgrund har ledarna?
Ledarna har olika bakgrund och erfarenheter. De flesta har jobbat med barn på olika sätt t.ex. inom skola, kolloverksamhet eller idrottsförening. Vi har ledare som är eller studerar till lärare, socionom, psykolog, hälsocoach, fritidsledare med mera. Några av ledarna har jobbat på verksamheter med barn och unga som har olika funktionsnedsättningar t.ex. inom särskola, som personlig assistent eller på boende. Alla ledare deltar på en utbildning inför uppstart av kollo.

Hur många ledare och barn är det i gruppen? 
Gruppen består av 10 barn och 5 ledare.

Kan mitt barn ha eget rum på kollo?
Nej på grund av platsbrist är detta inte möjligt. Alla deltagare delar rum två och två vid helgkollo. Vid rumsindelningen tar vi hänsyn till deltagarnas intressen, ålder, dygnsrytm med mera.

Hur många grupper har ni?
Vi har i dagsläget 2 grupper med 10 barn i varje grupp.

Jag läste att grupperna är fullbokade, när kommer ni starta en ny grupp?
Då Kollo Full Fart är en ideell verksamhet är vi helt beroende av bidrag från stiftelser och privatpersoner vilket gör att det är svårt att säga hur verksamheten kommer att se ut framöver. Tack vare att vi nu är beviljade att bedriva LSS-verksamhet kan vi växa till viss del i förhållande till behovet av platser.

Mitt barn fyller 9 år i december, kan hen delta på Kollo Full Fart?
Ja, man kan ansöka till Kollo Full Fart under det år barnet fyller 9 år. Barnet får delta t.o.m. det år hen är 14 år.

Vad kostar det att åka på kollo?
Om man är berättigad till insatser enligt LSS är det kommunen som sköter den ekonomiska biten. Är man ej berättigad till insatser enligt LSS behöver man vara medlem i föreningen Kollo Full Fart vilket kostar 200 kr/år. Utöver detta är det kostnadsfritt att delta. Då ingår boende, mat, transport till/från kollogården och Stockholm och alla aktiviteter under helgen.

Har ni familjemedlemsskap?
Nej, tyvärr har vi inte familjemedlemsskap. Det är bara den som ska delta på Kollo Full Fart som behöver vara medlem, men självklart är vi tacksamma för alla som blir medlemmar i Kollo Full Fart. 

Får man använda mobil på kollo?
På kollo har vi mycket begränsad skärmtider då man får använda mobil/dator/platta på bestämt utsatta tider om man har med sig detta. Vår profil är att arbeta skärmfritt och arbetar aktivt för att erbjuda barnen en rolig kollovistelse utan skärm.

Vi bor inte i Stockholm, finns det någon liknande verksamhet på andra ställen i Sverige?
Vi rekommenderar er att kolla in dessa verksamheter som på olika sätt ger stöd till personer som har funktionsnedsättning:
– Om ditt barn har rätt till LSS-insatser kan ni få stöd från kommunen
Viggo Foundation
Riksförbundet Attention
Funktionshinderguiden (lista över läger och kollo för barn som har en funktionsnedsättning)
Autism & Asperger föreningen
Kasper kollo (LSS-sommarkollo och helgläger)
Har du något annat tips? Hör gärna av dig till oss.

Jag vill gärna stödja Kollo Full Farts verksamhet, hur gör jag?
Man kan stödja föreningen genom att bli medlem eller skänka en gåva till ADHD-fondens insamling till förmån för Kollo Full Fart som du hittar här,