Bli medlem

Vi tycker det är jättekul med nya medlemmar och vill att så många som möjligt ska gå med i vår förening! Ju fler medlemmar desto fler barn kan vi stödja. För att kunna åka på kollo behöver man vara medlem i föreningen.

Avgiften är 200 kr per år och betalas in till vårt bankgironummer: 5497-4258. Märk betalningen med för- och efternamn. Mejla gärna oss på [email protected] i samband med inbetalningen. I samband med inträde i föreningen sparas medlemmens namn och mejladress, detta för att vi ska kunna komma i kontakt med alla medlemmar.

Som medlem ingår även att man blir kallad till vårt årsmöte en gång per år. Eftersom vi vill att alla deltagare ska vara medlemmar anser vi det viktigt att de även får vara delaktiga i verksamhetens syfte och riktning.

Nästa årsmöte planeras till januari 2024. Kallelse skickas ut ungefär 4 veckor innan.

Du kan även stötta föreningens arbete genom en gåva till våran insamling på TargetAid här.